Arş. Gör. Dr. Gökçe Zeybek Kabakcı
Erasmus Fakülte Koordinatörü
İletişim Bilimleri Bölümü
Toplum ve İletişim ABD
HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Dersler

İLE314 REKLAM TARİHİ

Dersin türü: Seçmeli lisans dersi

Dersin AKTS kredisi: 5

Dersin dili: Türkçe

Dersin verilme şekli: Çevrimiçi

Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri: Anlatım, Tartışma, Sunum

Dersin amacı: Bu dersin amacı, ekonomik olduğu kadar kültürel bir ürün olan reklamın dünya ve Türkiye özelindeki tarihsel seyrini inceleyip sosyo-kültürel yapıyla ilişkisini ortaya koymak ve kültürel olanın yeniden üretiminde nasıl bir katkısı olduğunu tartışmaktır.

Dersin öğrenme çıktıları: Bu dersin sonunda öğrenci; reklamın tarihsel seyrini öğrenecek, reklamın farklı mecralarda nasıl geliştiğini ve tarihsel olarak nasıl bir dönüşüm yaşadığını kavrayacak, toplumsal ve kültürel dönüşümler ile reklam ve reklamcılık arasındaki bağı analiz edebilecektir. 

Dersin içeriği: Bu derste, reklamın dünyada ve Türkiye’deki gelişimi incelenecek, tüketim ve reklam ilişkisi üzerinden güncel reklamların özellikleri ve reklamcılıktaki dönüşümler konu edilecektir.

Haftalara göre işlenecek konular

1. Hafta Genel bilgilendirme
2. Hafta Reklamın kökenleri ve ilk örnekler
3. Hafta Reklamcılığın doğuşu: Sanayi Devrimi ve basılı reklamlar
4. Hafta (17 Mart) Savaş sırasında reklam: Propaganda ve sesin gücü
5. Hafta (24 Mart) Reklamcılığın “altın çağı”: Yaratıcılık devrimi ve ekranın büyüsü
6. Hafta (31 Mart) Cümbüş: Modern reklamdan post-modern reklama geçiş
7. Hafta (7 Nisan) Dünyada reklam ustaları (öğrenci sunumları)
8. Hafta (14 Nisan) Ara Sınav
9. Hafta  Türkiye’de reklam tarihi- başlangıç: Osmanlı ve Erken Cumhuriyet döneminde reklam
10. Hafta Türkiye’de reklamcılığın gelişimi ve dönüşümü
11. Hafta Türkiye’de reklam ustaları (öğrenci sunumları)
12. Hafta Dijital dönem: İnternet reklamları
13. Hafta Reklamcın Geleceği
14. Hafta Genel Değerlendirme
15. Hafta  FİNAL

Kaynaklar
Crowley, D. & Heyer, P. (2010). İletişim Tarihi: Teknoloji-Kültür-Toplum (B. Ersöz, çev.). Ankara: Phoenix Yayınları.
Çamdereli, M. (2013). Reklamın Görme Dediği. İstanbul: Avrupa Yakası Yayıncılık
Demirci, K. (2016). Reklam Dayatır: Reklamın Tarihsel ve İdeolojik Özelliklerine Bir Bakış. Ankara: Ütopya Yayınevi.
Dyer, G. (2010). İletişim Olarak Reklamcılık (N.Öncel Taşkıran, çev.). İstanbul: Beta Basın Yayım.
Elden. M. & Bakır, U. (2014). Reklam Ustaları 1. Ankara: Detay Yayıncılık.
Elden. M. & Çelik, M. (2017). Reklam Ustaları 2. Ankara: Detay Yayıncılık.
Featherstone, M. (2013). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü (M. Küçük, çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Güngören, A. (1995). Reklamcı ve Şaman. İstanbul: Yol Yayınları.
Gürbilek: N. (2011). Vitrinde Yaşamak: 1980’lerin kültürel iklimi. İstanbul: Metis Yayınları
Merter, E. (2018). Usta İşi. İstanbul: Garaj Yayınları.
Odabaşı, Y. (2007). Tüketim Kültürü: Yetinen Toplumdan Tüketen Topluma. İstanbul: Aura Kitapları.
Özkan, P. (2004). Hayatımız Reklam: Türkiye’nin Reklam Ustalarıyla Söyleşiler. İstanbul: MediaCat Yayınları.
Reichert, T. (2004). Reklamcılığın Erotik Tarihi (L. Yazmacıyan-V. Bora, çev.). İstanbul: Güncel Yayıncılık,
Sadakaoğlu, M. C. (2010). Reklam, İkna, İdeoloji. İstanbul: Kriter Yayınevi.
Tungate, M. (2008). Reklamcılığın Global Tarihi. İstanbu: Mediacat Kitapları.
Wernick, A. (1196). Promosyon Kültürü: Reklam, İdeoloji, Sembolik Anlatım (O. Akınhay, çev.). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
Yetkin Cılızoğlu, G. (2019). Reklam ve Tüketim: Türkiye’de Reklamın Yarım Asırlık Geçmişi. İstanbul: Kriter Yayınevi
Yavuz, Ş. (2009). Reklamın Toplumsal Yansımaları ve Yeni Reklam Biçimleri. Ankara: Ütopya Yayınevi.


Değerlendirme Sistemi: Derse devam ve katılım (%10), Sunum (%20), Ara Sınav (%20), Final (%50)