Projeler

MOMENT DERGİ

www.momentdergi.org

Moment Dergi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan, elektronik ve açık erişimli hakemli bir dergidir.

2014 yılında yayın hayatına başlayan Moment Dergi, Türkçenin yanı sıra İngilizce makalelere de yer vererek, kültürel çalışmalar alanına yeni sorularla ve kuramsal perspektifleri güçlü, özgün çalışmalarla, ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
Derginin her sayısı belli bir tema üzerinden gitmektedir. Her bir tematik sayıda editoryal ekip ve konuk editörler birlikte çalışmaktadır.

Makale başvuru, değerlendirme ve yayın süreçlerinde herhangi bir ücret alınmaz.

Dergimiz COPE ilkeleri (Committee On Publication Ethics) ve Budapeşte Açık Erişim Politikası doğrultusunda yayınlarını sürdürmektedir.

DİJİTAL HİKAYE ANLATIMI

www.digitalstoryhub.org

Dijital hikâye anlatımı atölye çalışmasında, katılımcıların, multimedya uygulamaları kullanarak 2,5-3 dakikalık kişisel otobiyografik anlatılar oluşturmalarına yardımcı olunur. Bu süreç, kolaylaştırıcıların yön verdiği çeşitli aşamaların takip edilmesiyle birlikte yaratım süreci ile gerçekleştirilir.

YAPIMLAR & ÇEKİMLER

SİNEBLOG

www.sineblog.org

Fakültemizde hem popüler hem de sanatsal sinema konusunda bir alan yaratıp, hareket kazandırmak amacıyla, akademisyenlerin ve her düzeyde öğrencinin film endüstrisi ve filmin anlatı yapısı, gösterimdeki filmler vb. üzerine ürettikleri yazıları (deneme ve araştırma tarzındaki) yayınlayabilmeleri amacı ile kurulan bir sosyal medya ortamıdır.

Blog açılabilmesi için sunucu hizmeti alınması gerekmekte olup, Fakültemizin bu harcama kalemi adı altında bir ödeneği bulunmamaktadır. Bu sebeple Fakültemizde görev yapan akademisyenlerimizin işbirliğiyle, kişi başına düşen bedellerle sınırlı olmak üzere ortak bir havuz oluşturulup, söz konusu bedel, öğretim üyeleri tarafından bir yıl süre ile karşılanmıştır.

360° SANAL TUR

KOLOKYUMLAR

Etkinlik Sayfası

Fakültemiz bünyesinde yapılan kolokyumlar, öncelikle yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yazdıkları tezler ve diğer akademik çalışmaların paylaşılmasına olanak sağlıyor. Böylece, hem farklı akademik ilgi alanları arasında oluşacak muhtemel kopukluklar en aza indiriliyor hem de yapılan çalışmaların diğer hocalarımız ve öğrencilerimizle beraber, farklı yönler göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi mümkün oluyor. Bu anlamda kolokyumlar, akademik ilginin çeşitlenmesi ve bütün bir fakültenin akademik düzeyde bir sinerji yaratması amacıyla çoğunlukla haftalık periyotlar halinde sürdürülüyor.

VİZESİZ HİKÂYELER

FEMİNİST MEVZULAR

TEMSİL.ORG

Yazdırılabilir Sürüm »
Yeni Kitaplar
Çevrimiçi Yayınlar (RSS)