Arş. Gör. Evin Sevgi Baran
İletişim Bilimleri Bölümü
HÜ İletişim Fakültesi 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Özgeçmiş

Eğitim

Lisans: 2010 - 2014 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Lisans: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü (Yandal)

Yüksek Lisans: 2014 - 2018 Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 

Doktora: 2018 - ... Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı 

Akademik Çalışmalar

Tezler

Yüksek Lisans Tezi: Bir Direniş Biçimi Olarak Sinema (2018), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara. Tez Danışmanı: Ayça GELGEÇ BAKACAK

Yayınlar 

"Topluma Sürgün Edilmek", Kampfplatz, sayı: 13, 125-135.

Bildiriler

"Hatırlamak, Vazgeçmeden Beklemek." 6. Siyasal Psikoloji Konferansı, 2020.

Workshop

An Anthropological Film-Making Workshop, Yer: Spectacle, Düzenleyenler: University of Cambridge Department of Social Anthropology, 14.02.2014 - 17.02.2014

Sergiler

Reverberations: Violence Across Time and Space, Yer: Galata Rum Okulu, Düzenleyenler: University of Cambridge Department of Social Anthropology, 26.03.2015 - 28.03.2015

Asiste Edilen Dersler

 İLT 619 Sosyal Teori

Dersin Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Göze Orhon

(2020-2021 Güz Dönemi)

KLM 636 Anlatı Araştırmaları ve Analizi

Dersin Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Emel Uzun Avcı

(2020-2021 Bahar Dönemi)

Diğer Faaliyetler

Kısa Film ve Belgeseller

Benim Düşüm Sinema (2010)