Duyurular

Veri Gazeteciliği Atölyesi

20 Mart 2015 (Cuma), 09:00

20 Mart 2015, Cuma / 09:00 - 21:00
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi 

Düzenleyenler: Pınar Dağ, Berkin Akkocaoğlu, Eva Constantaras
Konu: Veri Gazeteciliği/Haberciliği
Katılımcılar: 13 Mart'ta açıklanacaktır.


Kapsam:

Bir hafta çevrimiçi ve bir tam gün derslikte gerçekleşecek olan veri gazeteciliği atölyesi konukların da katılımıyla veri ile çalışmanın önemine, verinin haber merkezlerinde nasıl hikayeleştirildiğine, açık veri/veri gazeteciliği ve açık devlet ilişkisine örneklerle dikkat çekerek temel kavramları, teknikleri ve bu teknikleri kullanarak proje üretilmesini hedeflemektedir.

Bu atölye İnternet erişimi olan ve veriyi daha etkin kullanarak haber yazmayı/hikaye anlatmayı isteyen herkese açık. Veri gazeteciliği nedir, teknikleri nelerdir, neden gazeteciliğin geleceğidir, gazetecileri neden veritabanlı bir gelecek bekliyor, İletişim fakülteleri neden açık/veri okuryazarlığına daha fazla yer vermelidir sorularına yanıt vermeyi hedeflemektedir.

Dijital medya veri ile çevrilmiş durumda buna sızdırılmış büyük Wikileaks, SwissLeaks dosyaları, yerel yönetimlerin ve hükümetlerin harcamalarını içeren veritabanları, 'büyük veri' olarak belirtilen sosyal ağların (Twitter / Facebook) veri akışları da örnek olarak gösterilebilir.

Sonuç olarak, dünyada birçok medya kuruluşu bu bilgileri anlamlandırabilen, veriyle çalışabilen, veri setlerinden farklı olanı çıkartıp kullanabilen, analiz eden, görselleştirebilen veri güdümlü gazeteciler arıyor. Bu atölye katılımcılara dünyada pek çok haber merkezi ve iletişim fakültelerinde artık yerleşmiş olan yeni adıyla 'Modern Gazetecilik' üzerine düşünmeyi hedeflemektedir.

Genel / Alt Başlıklar

 • Haber Merkezlerinde Veri Gazeteciliği
 • Veri Bularak Haberi Zenginleştirmek
 • Veri Analizi İle Hikaye/Haber Fikri Geliştirme ( Excel Gazeteciliği)
 • Büyük Veri İle Başa Çıkma
 • Görselleştirerek Haber Anlatma

Alt Başlıklar

 • Veri gazeteciliği nedir?
 • Veri gazeteciliği nasıl yapılır? Araçları nelerdir?
 • Türkiye'de veri gazeteciliği-açık veri ilişkisi ve devletin temel verilerde dünya ölçeğinde ne kadar açık olduğu.
 • Dünyada veri gazeteciliği yapan haber merkezleri ve Türkiye medyası ile karşılaştırılması
 • Veri gazeteciliğinin -Bilgi Edinme Yasası ile ilişkisi ve What Do They Know Türkiye'nin Anlatımı
 • Veri gazeteciliği ve Türkiye'de Açık Veri Sivil Toplum Ağı Oluşturmak Neden Gerekli?
 • Veri Okulu Projesi'nin Paylaşılması -Türkçeye çevrilen veri gazeteciliği kitabının çevirisinin anlatılması.
 • Veri gazeteciliği iletişim fakültelerinde neden anlatılmalı - dünya üniversitelerinden örnekler

Kayıt: Arş. Gör. Şule Karataş (skaratas89@gmail.com)


Atölyenin Akışı


13-19 Mart 2015 Çevrimiçi Bölümü


www.verigazeteciligi.com