Duyurular

2014- 2015 Bahar Dönemi Kolokyum Programı

27 Şubat 2015 (Cuma)
22 Mayıs 2015 (Cuma)
27 Şubat 2015 Görkem Uzunali Zeki Demirkubuz Sinemasında Mekan Kullanımı
13 Mart 2015 Mutlu Binark  Tübitak Proje Türleri ve Öneride Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
27 Mart 2015 Bihter İşler Türk Romantik Komedi Filmlerinde Mutlu Aşk Teması
3 Nisan 2015 Erhan Özcan  İnternet Aktivizmi ve Liderlik Formları: Occupy CHP Örneği
27 Nisan 2015 Nalan Mumcu İşçi Sınıfına Bakmak: Bir İşçi Kenti Olarak
Çerkezköy Üzerine Monografik Bir İnceleme
8 Mayıs 2015 Cenk Saraçoğlu 2009 Sonrasındaki Toplumsal Kalkışmalar Bağlamında Toplumsal
Hareketler Teorilerine Yeniden Bakmak
22 Mayıs 2015 Umut Yener Kara Söz ve Yazı: Temel Yaklaşımlar ve Yönelimler
29 Mayıs 2015 Simten Coşar Milliyetçi Söylemler, Feminist Açılımlar