Duyurular

2017 - 2018 Güz Dönemi Kolokyum Programı

12 Ekim 2017 (Perşembe)
07 Aralık 2017 (Perşembe)

12 Ekim Perşembe
Güneş Daşlı: Kolektif Hafıza ve Toplu Mezarlar: İspanya ve Türkiye Deneyimleri
Hacı Çevik: Avrupa Ülkelerine Yapılan Göç Bağlamında Siyasallaşma: Orta Anadolu Kürtleri Örneği


26 Ekim Perşembe
Beril Türkoğlu: Kırılgan Erkeklik ve Şiddet
Didem Türe: Annenin Annelik Konseptinin ve Toplumsal Cinsiyet Rolünün Okul Öncesi Çocuklarında Cinsiyet Şemaları Üzerindeki Etkisi


9 Kasım Perşembe
Mehmet Mutlu: Madun İleti Gönderebilir mi?: Alt Sınıfların Çevrimiçi Habitusu
Bayram Koca: 1945-1980 Yılları Arası Türk Sağının Kürt Politikası


23 Kasım Perşembe
Seçil Toros: İnternet Reklamlarında Kullanılan Aldatıcı Taktikler
Cem Evrim Aslan: Türkiye'de İletişim Eğitiminin Başlangıcı: Uluslararası Etkiler Açısından Bir Değerlendirme


7 Aralık Perşembe
Sevinç Doğan: İktidarın Yeniden Üretimi ve Kadınlar: AKP Deneyimi
Yalçın Armağan: Edebiyatı Terbiye Etmek: Sansür


Kolokyum buluşmaları iki haftada bir, Perşembe günleri saat 14:00 - 16:00 arasında, Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi'nde yapılacaktır.