Duyurular

Yükseköğretim Kurumlarındaki Lisans Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar Hk.

04 Mart 2021 (Perşembe)
31 Mayıs 2021 (Pazartesi)

04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 10 uncu maddesi ile 19/12/2020 tarihli ve 7258 sayılı 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (E) işaretli cetvelinin 64 üncü sırasının (e) bendine dayanılarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen "Yükseköğretim Kurumlarındaki Lisans Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Program Esaslı Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esasların aşağıda linkte yer alan şekli ile uygun olduğuna, Söz konusu Usul ve Esasların "Burs Tutarı" başlıklı 7 inci maddesinde yer alan "Burs tutarı 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının bir buçuk katını; TEBİP

Öğrencileri için ise iki katını aşmamak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenir." hükmü uyarınca,

YÖK Destek Bursu almaya hak kazanan öğrencilere ödenecek burs miktarının 2021 Yılı Nisan ayından itibaren aylık 850.TL olarak,

Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören öğrencilere ödenecek burs miktarının 2021 yılı Nisan ayından itibaren aylık 1.200.TL olarak belirlenmesinin uygun olduğuna,


Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 25.02.2021 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/BursDokuman/YOK_Destek%20Bursu_Usul_Esaslar.pdf