Duyurular

Lisansüstü Programlara Giriş Sınavı Yönergesi

12 Temmuz 2021 (Pazartesi)
14 Temmuz 2021 (Çarşamba)

İLETİŞİM BİLİMLERİ, KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR ve MEDYA, SAĞLIK İLETİŞİMİ ve RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI VE İLETİŞİM BİLİMLERİ DOKTORA PROGRAMI YAZILI VE SÖZLÜ SINAVLARININ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİNE DAİR AÇIKLAMA

İletişim Bilimleri, Kültürel Çalışmalar, Sağlık İletişimi, Radyo Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Programı ve İletişim Bilimleri Doktora Programının yazılı sınavları ve Sağlık İletişimi ile Radyo Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Programı sözlü sınavlarının online ortamda yapılması kararı alınmıştır. Söz konusu sınavların yapılmasında izlenecek yönteme dair açıklamalar aşağıdadır:

 • Adayların kayıt için gerekli en az bir sayfa olacak şekilde hazırlanmış niyet mektubunu pdf olarak başvuru yapılan programın sorumlu araştırma görevlisine, sözlü sınav gününe kadar e-mail aracılığıyla iletmesi gerekmektedir (Adayların mailin konu bölümüne ad-soyad, başvurduğu programın ve gönderdiği evrakın adını yazması gerekmektedir, bu bilgiler bulunmadığı takdirde mailler kontrol edilmeyecektir).
 • Adayların, temin edebilmeleri durumunda, referans mektuplarını kapalı zarf içinde sorumlu araştırma görevlisine teslim etmesi veya referans mektubunu hazırlayan kişi tarafından programın sorumlusu araştırma görevlisine e-posta yoluyla gönderilmesini sağlayarak sözlü sınav gününe kadar iletmesi gerekmektedir.
 • Tüm programların yazılı sınavları, Sağlık İletişimi ve Radyo Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Programlarının hem yazılı hem sözlü sınavları Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir. (Bu nedenle tüm adayların ilgili programları sınav öncesi yüklemesi ve kullanımını öğrenmesi gerekmektedir.)
 • Yazılı sınavların gerçekleşeceği oturumlara online erişim için gereken toplantı bilgisi aşağıda verilmiştir.
 • Her programın yazılı ve sözlü sınavının yapılacağı gün ve saat bilgisi aşağıda belirtilmiştir (Her adayın sözlü sınavına giriş saati, Sözlü Sınav Listesi ile adaylara maille iletilecektir. Adaylar, listedeki aday numaralarından sınava hangi saatte gireceklerini öğreneceklerdir)
 • Yazılı sınav günü, öğrenciler belirtilen saatte, kendilerine iletilen zoom bağlantı linkini veya bilgilerini kullanarak programa giriş yapacak, ardından başvuru yaptığı programın sınav odasına, sayfada yer alan “Breakout room” sekmesine tıklayarak ve ilgili programı seçerek (join) girecektir. (Belirtilen saatte programa giriş yapamayan aday, sınava kabul edilemeyecektir).
 • Adayın yanlış odayı seçmesi halinde oturumdaki sorumluya durumu bildirmesiyle yeni odaya geçişi sorumlu tarafından sağlanacaktır.
 • Yazılı sınava, tüm adaylar aynı anda katılacaktır.
 • Yazılı sınav sorusu, adaylarla pdf belgesi olarak oturum sırasında paylaşılacaktır.
 • Yazılı sınav için öğrencilere 40 dakika süre verilecektir.
 • Adaylar, sınav sorusunu aldıktan sonra açtıkları Word dosyasına ad-soyad ve tarih bilgisini ve cevaplarını yazacak ve cevap kağıdını pdf uzantılı olarak kaydedecektir. (Bu nedenle adayların Word dosyasını pdf olarak nasıl kaydedeceklerini öğrenmeleri gerekmektedir.)
 • Cevap kağıtları, süre bitiminde pdf formatında, soru kağıdında ismi ve e-posta adresi belirtilmiş olan, sınav sorumlusu araştırma görevlisine, e-mail ile gönderilecektir.
 • Online sözlü sınav yapacak programların adayları, yazılı sınavdan sonra, kendilerine bildirilen saatte, iletilen zoom linki üzerinden sözlü sınava katılacaktır (Öğrenci, iletilen sözlü sınav saatinde oturuma katılamazsa yeniden sınava girme hakkı bulunmamaktadır).
 • Sözlü sınava yüzyüze girecek öğrenciler için sınav yer ve saat bilgisi aşağıda verilmiştir.
 • Tüm yazılı ve sözlü sınavlar, kayıt altına alınacaktır. Sınava katılan öğrenciler sınavın kayıt altına alındığını kabul ederek sınava girer.

Yazılı Sınav Linki:
https://zoom.us/j/95920791055?pwd=WllTUTlDQXZ6V0o2ZWdxczNKaG1MQT09

Sözlü Sınav Linki:
https://zoom.us/j/95639630826?pwd=aHZiZkRYTXhZVzNiMVV3QnhsRDYvQT09


İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı
Yazılı Sınav: 12.07.2021 saat 10.00 (zoom)
Sözlü Sınav: 13.07.2021 saat: 10:00 (İletişim Bilimleri Seminer Odası)

Sınav Sorumluları:
Ar. Gör. Ezgi Sertalp - ezgibugey@gmail.com
Ar. Gör. Evin Sevgi Baran - evinsevgi@gmail.com


Kültürel Çalışmalar ve Medya Yüksek Lisans Programı
Yazılı Sınav: 12.07.2021 saat 10.00 (zoom)
Sözlü Sınav: 13.07.2021 (İletişim Bilimleri Seminer Odası)

Sınav Sorumluları:
Ar. Gör. Dr. Barış Tuğrul - btugrul@gmail.com
Ar. Gör. Uğur Çetin - cetinugur@gmail.com


Sağlık İletişimi Yüksek Lisans Programı
Yazılı Sınav: 12.07.2021 saat 10.00 (zoom)
Sözlü Sınav: 14.07.2021 saat: 13.30 (zoom)

Sınav Sorumlularu:
Ar. Gör. Umut Yener Kara - umutyener84@gmail.com


Radyo Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Programı
Yazılı Sınav: 12.07.2021 saat 10.00 (zoom)
Sözlü Sınav: 14.07.2021 saat 10.00 (zoom)

Sınav Sorumluları:
Ar. Gör. Dr. Gökçe Baydar Çavdar - gokcebydr@gmail.com
Ar. Gör. Ertan Ağaoğlu - ertanagaoglu@gmail.com


İletişim Bilimleri Doktora Programı
Yazılı Sınav: 12.07.2021 saat 10.00 (zoom)
Sözlü Sınav: 14.07.2021 saat: 09.00 (İletişim Bilimleri Seminer Odası)

Sınav Sorumluları:
Ar. Gör. Dr. Özge Özdemir - ozgeozdemr@gmail.com
Ar. Gör. Gökhan Arıkan - terliksihayvansi@gmail.com