Res. Asst. Dr. Gökçe Zeybek Kabakcı
Erasmus Fakülte Koordinatörü
Communication Sciences Bölümü
Society and Communication Department
HÜ İletişim Fakültesi Communication Sciences Bölümü Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Course Schedule

Curriculum Vitae

Education

 • PhD: Ankara University, Faculty of Communication, Department of Journalism (2010-2017)
 • MA: Hacettepe University, Faculty of Communication, Department of Communication Sciences (2007-2010)
 • Erasmus: Alpen-Adria Universitat Klagenfurt/ Austria (Spring, 2009)
 • BA: Hacettepe University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Department of International Relations (2002-2007)

LANGUAGE SKILLS:

 • English (Advanced)
 • French (Advanced /Diplôme d'Etudes en Langue Française DELF B2-June 2007, Ankara)

Work experience

 • Research Assistant: Hacettepe University, Faculty of Communication, Chair of Society and Communication, December 2008-…
 • News Reporter (Intership): Cumhuriyet Newspaper, July 2006
 • Information Operations Supervisor: 23. UNIVERSIADE 2005 İZMİR, July- August 2005

Academic Interests

 • Sociology of Emotions
 • Critical Advertisement Studies
 • Digital Storytelling
 • Health Communication
 • Sociology of Communication
 • Political Psychology 

Academic Studies

THESIS

MA Thesis: Zeybek Kabakcı, Gökçe (2010). "Cumhuriyet Mitinglerinin Türk Basınında Sunumunun İdeolojik Analizi" (Ideological frames in the representation of the Republic demonstrations in the Turkish press), Unpublished Master Thesis, Hacettepe University, Institut of Social Sciences, Department of Communication Sciences

PhD Thesis: Zeybek Kabakcı, G. (2017). "Gündelik ve Sıradan Olanı Şekillendiren Bir Söylem Olarak Korkunun Reklamlar Aracılığıyla Yeniden Üretimi" (The Reproduction of Fear as Discourse that Shapes Everyday and Ordinary through Advertisement), Unpublished PhD Thesis, Ankara University, Institut of Social Sciences.

PRESENTATIONS

International Conference

 • Zeybek Kabakcı, G. (2021). "From Imaginary Microbes to Coronavirus: Health in Advertisement". II. International Conferance on Different Aspects of Health, online, May 26-28, 2021.
 • Zeybek Kabakcı, G. (2018). " More Security: Get Stuck in the Middle of the Health-obsession and Self-protection.", The 2nd Annual Meeting and International Conference of the Consortium for Research in Political Theory (CRIPT), Hacettepe University, July 16-20, 2018.
 • Zeybek Kabakcı, G. (2017). "Combating fear through digital storytelling workshop practices", International Conference of the Consortium for Research in Political Theory, Hacettepe University, May 22-26, 2017.
 • Zeybek Kabakcı, G. (2015). "Fear: From Sociology of Emotions Perspective", 6th International Digital Storytelling Conference, Northampton, MA/USA, September25-27, 2015.
 • Zeybek Kabakcı, G. (2014). " The Mood of Gezi Park Resistance: 'Life in the Street, Street on the Screen'”, Digital Storytelling in Times of Crisis: International Digital Storytelling Conference, Athens/Greece, May 8-10, 2014.
 • Zeybek Kabakcı, G. (2013). "Voices of Streets vs. Silence of Mainstream Media: Discursive Analysis of Gezi Park Demonstrations", 4th International Conference on Multicultural Discourse", Hangzhou/China, October 24-26, 2013.
 • Zeybek Kabakcı, G. (2013). "'Kurbanlar' ve 'Ateşe Tapanlar': Sivas Katliamı ile Yüzleşmek", 7th International Cultural Studies Conference, Bilkent University, September 5-7, 2013.
 • Zeybek Kabakcı, G. (2013). "Heart of the Story: Connecting Digital Storytelling to Sociology of Emotions", Create-Act-Change: 5th International Digital Storytelling Conference, Hacettepe University, May 8-10, 2013.
 • Şimşek, B.; Oğuz, H; İnce, Ş; Zeybek Kabakcı, G.; Çetinkaya, E. (2012). "Reflections From a Co-Creative Practice: Digital Storytelling in Turkey", INMC 2012, İstanbul University, October 17-19, 2012.

National Conference

 • Zeybek Kabakcı, G.; Baydar Çavdar, G.; Toros, E. (2023). "Bilime Güvensizliğin Belirleyicileri: Dindarlık, Komplocu Düşünüş, Eğitim Seviyesi, İklim Değişikliği Kaygısı", Second National Political Science Congress, Bilkent University, October, 7-8, 2023.
 • Kara, U. Y. ; Zeybek Kabakcı, G. & Baydar Çavdar, G. (2023). “Trust in Science: A Scoping Literature Review”, Turkey Computational Social Sciences Conference, Koç University, April 13-14, 2023.
 • Zeybek Kabakcı, G. (2020). "Topluluktan Vazgeçme: Sağlık Odaklılık Ekseninde Bedene ve Eve Kapanma", 6. Siyasal Psikoloji Konferansı (6th Political Psychology Online Conference), October 23-25, 2020.
 • Zeybek Kabakcı, G. (2018). Yalnızlığın Reklam Hali: "Ben Özgürüm" ve "Biz Bir Aileyiz". Yalnızlık Sempozyumu (Symposium on Loneliness), Hacettepe University, December 5-7, 2018.
 • Zeybek Kabakcı, G. (2018). Korkunun Reklamlar Üzerinden Okunması. 4. Siyasal Psikoloji Konferansı (4th Political Psychology Conference), İstanbul Tabib Odası, May 11-12, 2018.
 • Zeybek Kabakcı, G. (2017). "Başka bir dünya mümkün": Reklamları izlediniz!, 3. Siyasal Psikoloji Konferansı (3rd Political Psychology Conference), Ankara Mülkiyeliler Birliği, May 11-12, 2017.

Talks

 • Çetinkaya Yarımçam, E. ; Zeybek Kabakcı, G. (2018). "Eleştirel Medya Okuryazarlığı Atölyesi" (Critical Media Literacy Workshop), Hacettepe Üniversitesi Akademi Gençlik Buluşması, September 5-7, 2018.
 • Şimşek, B.; Zeybek Kabakcı, G. (2015). "Neoliberal Düzende Akademiden Kadınların Dijital Hikayeleri Gösterimi ve Söyleşisi" (First run of "How dare we are not work" Digital Stories and a Talk about the Burdens of Women from Neoliberal Academia), 5th International Conference on Women's/Gender Studies: Neoliberal Discourse and Gender Equality,Famagusta-North Cyprus, March, 25, 2015
 • Zeybek Kabakcı, G. (2015). "Duygular Sosyolojisi Bağlamında Eğitimli Kadınların Korkuları" (Fears of Educated Women from a Perspective of Sociology of Emotions), International Women Day's Event of Hacettepe University Faculty of Economics and Administration's Women, Hacettepe Univetsiy, Ankara-Turkey, March, 12, 2015.

PAPERS

International Journal:

 • Zeybek Kabakcı, G. (2015). Heart of the Story: Connecting Digital Storytelling to Sociology of Emotions, Cultural Science Journal, 8 (2), 78-88, ISSN: 1836-0416.

National Peer-Reviewed Journal: 

 • Zeybek Kabakcı, G. (2017). Akademisyen Kadınların Korkuları (Fears of Academician Women). Toplum ve Hekim, 32 (2), 128-140. (Publication date: July 2017)
 • Zeybek Kabakcı, G.; Şimşek, B. (2015). Kültürler Arasında Göçmen Haller: "Erasmus Maceram" Dijital Hikayeleri (Migrant Stances Among Cultures: "My Erasmus Adventure" Digital Stories). Moment Dergi, 2 (1), 153-185, ISSN: 2148-970X.
 • Zeybek Kabakcı, G. (2012). Eğitimli Kadınların Gündelik Hayatını Kuşatan Korkular (Fear Surrounding Everyday Life of Educated Women). iletişim: araştırmaları, 10 (1-2), 47-76. (Publication date: 2014).
 • Zeybek Kabakcı, Gökçe (2011). Neo-Kemalist Bir Hareket: Cumhuriyet Mitingleri (A Neo-Kemalist Movement: Republic Demostrations). Selçuk İletişim, 7 (1), 96-112.

Book:

 • Zeybek Kabakcı, G. (2019). Maksimum Korunma: Korku Çağında Reklam. İstanbul: İletişim Yayınları.

Chapter in Collected Book:

 • Zeybek Kabakcı, G. (2021). "Toplumdan Vazgeçmek: Sağlık-Odaklılık Ekseninde Bedene ve Eve Kapanma” Y. Demirer, D. Parlak (Der.), Vazgeç(me)mek içinde (s.87-102). Ankara: Nika Yayınları.
 • Zeybek Kabakcı, G. (2018). "Başka bir dünya mümkün": Reklamları izlediniz!. A. Bora, K. Dede (Der.), Ütopyalar-Politikayla Arzunun Kesiştiği Yer içinde (s.317-336). İstanbul: İletişim Yayınları.

Book Review:  

 • Zeybek Kabakcı, G. (2017). Anlatıya Çıkar Her Yol. Moment Dergi, 4 (2), 518-526. ISSN: 2148-970X DOI: https://doi.org/10.17572/mj2017.2.518526

Others:

 • Kara, U. Y., Zeybek Kabakcı, G., Baydar Çavdar, G. vd. (2024). “Türkiye Güven Araştırması 2023 Seçimleri Kampanya Analizi: Twitter/X İçeriği Raporu", http://tgaproject.online/wp-content/uploads/2024/04/son-TGAnegatif_grafik_raporlama_.pdf.
 • Zeybek Kabakcı, G. (2013). Gezi Parkı Çocukları. Amargi Feminist Journal, 30, 78-79

PROJECTS

 • October 2022-2025, "Türkiye Güven Araştırması (Turkey Trust Research)", TÜBİTAK 1001 Project, Proje no: 122K368, Proje Manager: Prof. Dr. Emre Toros, Researcher, Hacettepe University.
 • February 2017- August 2017, “Digital Storytelling Workshop Project with Young Refugees Living in Morocco and Turkey", Hacettepe University Scientific Research Unit Project Grant, Project Manager: Dr. Şengül İnce, Researcher.
 • April 2015- October 2017, "Meetings: Digital Storytelling Between Australia and Turkey", Hacettepe University Scientific Research Unit Project Grant, Project Manager: Dr. Burcu Şimşek, Researcher.
 • December 2013- March 2015, "Digital Storytelling Workshops with the Students and Staff of Hacettepe University for Strengthening Corporate Culture", Hacettepe University Scientific Research Unit Project Grant, Project Manager: Dr.Burcu Şimşek, Researcher.
 • December 2009-February 2010, "Digital Storytelling and participation experiences of women", Hacettepe University Scientific Research Unit Project Grant, Project Coordinator: Burcu Şimşek, Facilitator team member.
   

 

Digital Storytelling Workshops

Facilitator in:

 • May 2024, "Exploring IDEALs" Digital Storytelling Workshop, facilitator, Faculty of Communication, Hacettepe University, Ankara, Turkey.
 • June 2023, "IDEAL Steps for Enterpreneurship" Digital Storytelling Workshop, facilitator, Faculty of Communication, Hacettepe University, Ankara, Turkey.
 • February 2021, "Aynı Anda Zor" Pandemide Anneler ("Hard All in Once" Mothers in Pandemia) Online Digital Storytelling Workshop, participant.
 • May 2018, "Yol Halleri" (States of Being on the Road) Digital Storytelling Workshop, Faculty of Communication, Hacettepe University, Ankara, Turkey
 • May 2018, "Different Wor(l)ds" (Farklı Kelimeler Farklı Dünyalar) Digital Storytelling Workshop, Faculty of Communication, Hacettepe University, Ankara, Turkey
 • March 2018, "Yollarda (On the Road)" Digital Storytelling Workshop, facilitator, Faculty of Communication, Hacettepe University, Ankara, Turkey
 • December 2017, "Her Şey Masal: Rengârenk Keşifler (EverythingTale: Colorful Discoveries" Digital Storytelling Workshop, facilitator, Faculty of Communication, Hacettepe University, Ankara, Turkey
 • May 2017, "Evde Hissettiren Şeyler (Home Feeling Things)" Digital Storytelling Workshop, facilitator, Faculty of Communication, Hacettepe University, Ankara, Turkey
 • May 2017, "Young Hopes Ankara" Digital Storytelling Workshop, facilitator, Faculty of Communication, Hacettepe University, Ankara, Turkey
 • May 2016, "Bon Appetit" Digital Storytelling Workshop, facilitator, Faculty of Communication, Hacettepe University, Ankara, Turkey
 • May 2015, "Ötekinin Yüzü (The Face of Other)" Digital Storytelling Workshop, facilitator, Faculty of Communication, Hacettepe University, Ankara, Turkey
 • May 2015, "Kadın Başımıza (On our own as women )" Digital Storytelling Workshop, in cooperation with Women's Coalition, Ankara, Turkey, facilitator.
 • April 2015, "İnadına Hep Birlikte (At all hands sedulously)" Digital Storytelling Workshop, in cooperation with Women's Coalition, Ankara, Turkey, facilitator.
 • February 2015 “Birlikte Yürümek [Walking together]” Digital Storytelling Workshop, in cooperation with Women's Coalition, Ankara, Turkey, facilitator.
 • March 2015, "Olur mu hiç çalışmamak (How dare we not work)" Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi, facilitator, Eastern Mediterranean University, Center for Women's Studies, Northern Cyprus
 • March 2015, "Sen Oradayken Burada Benim Hayatım (My life here while you are there)" Online Digital Storytelling Event, Faculty of Communication, Hacettepe University, Ankara, Turkey
 • February 2015 “Çantalar Bizi Söyler [Bags Tell Us]" Digital Storytelling Workshop, facilitator, joint project with Ankara University Faculty of Communication, Hacettepe University, Ankara, Turkey
 • February 2015 “Gündüz Gece Hacettepe [Night and Day Hacettepe]” Digital Storytelling workshop with admin staff at Hacettepe University, facilitator, Hacettepe University, Ankara, Turkey.
 • November 2014, "The Place We Get Together" Digital Storytelling Workshop, Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, Germany
 • May 2014, "Ideal me for my Ideal Job" Digital Storytelling Workshop, Faculty of Business Administration, Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, Germany
 • May 2014, "Kökler, İzler, Gölgeler" (Roots, Traces, Shadows...) Digital Storytelling Workshop, Faculty of Communication, Hacettepe University, Ankara, Turkey
 • April 2014 "My Erasmus Adventure 2014" Digital Storytelling Workshop, coordinator, Faculty of Communication, Hacettepe University, Ankara, Turkey
 • April 2014 "24 Saat Detay (24 hours details)" Digital Storytelling Workshop, Faculty of Communication, Hacettepe University, Ankara, Turkey
 • March 2014 "Hello Hacettepe" Digital Storytelling Workshop, Faculty of Communication, Hacettepe University, Ankara, Turkey
 • March 2014 "Ocakta yemeğim var (I have food on the stove)" Digital Storytelling Workshop, Faculty of Communication, Hacettepe University, Ankara, Turkey
 • May 2013 CREATE, ACT, CHANGE: Pre-conference Digital Storytelling Workshop in cooperation with CDS, Faculty of Communication, Hacettepe University, Ankara, Turkey
 • May 2013 "My Erasmus Adventure" Digital Storytelling Workshop, coordinator, Faculty of Communication, Hacettepe University, Ankara, Turkey
 • April 2013 "Ben Alandayken (When I was in the fieldwork)" Digital Storytelling Workshop, Faculty of Communication, Hacettepe University, Ankara, Turkey
 • May 2013 "Erasmus IP Project" Digital Storytelling Workshop, School of Foreign Languages, Hacettepe University, Ankara, Turkey
 • April 2012 "Digital Storytelling Facilitator Training by Dr. Burcu Şimşek", Faculty of Communication, Hacettepe University, Ankara, Turkey
 • December 2011 “Erasmus Digital Stories from/at Hacettepe University” Digital Storytelling Workshop, Faculty of Communication, Hacettepe University, Ankara, Turkey

Attendee in: 

 • May 2016, "Bon Appetit" Digital Storytelling Workshop, Faculty of Communication, Hacettepe University, Ankara, Turkey
 • February 2015 “Çantalar Bizi Söyler [Bags Tell Us]" Digital Storytelling Workshop, joint project with Ankara University Faculty of Communication, Hacettepe University, Ankara, Turkey
 • March 2014 "Ocakta yemeğim var (I have food on the stove)" Digital Storytelling Workshop, Faculty of Communication, Hacettepe University, Ankara, Turkey
 • November 2009 Digital Storytelling Facilitator Training by Dr. Burcu Şimşek, Faculty of Communication, Hacettepe University, Ankara, Turkey