Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

CV

Kısa Özgeçmiş

Mutlu Binark
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi RTS Bölümü Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri Ana Bilim Dalı, Türkiye

1989 yılında Ankara Üniversitesi B.Y.Y.O. RTS. Bölümü'nden mezun oldu. Lisansüstü çalışmalarını Ankara Üniversitesi S.B.E'de tamamladı. 1999 yılında Radyo Tv. ve Sinema Ana Bilim Dalından “İletişim” doktora derecesini, 2003 yılında “İletişim Bilimleri” doçenti ünvanını aldı. Tokyo Üniversitesi'nde doktora saha çalışması için Japon Hükümeti bursuyla,  Aarhus Üniversitesi ve Odense Üniversitesi'nde ise Danimarka Hükümeti ve TUBA bursuyla doktora sonrası çalışmalarda bulundu. 2007-2014 yılları arasında Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Bilişim ve Enformasyon Teknoloji Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir.

2018 yılında Hacettepe Üniversitesi SBE Bilişim Hukuku Tezsiz yüksek lisans programından mezun oldu.

2011-2016 tarihleri arasında TÜBİTAK SOBAG  Danışma Kurulu üyesi olarak hizmet verdi. Alternatif Bilişim Derneği'nin üyelerindendir. 2017 Temmuz ayından bu yana Moment Dergi'nin Editörlüğünü yürütmektedir. 2018 yılında Busan University of Foreign Studies'de (Busan, Güney Kore) Kore hükümetinin yaratıcı endüstri ve kültür politikaları üzerine 6 ay süre ile araştırma amaçlı konuk araştırmacı olarak bulundu.

Hacettepe Üniversitesi'nde Atama ve Yükseltme Komisyonu ve Kalite Komisyonu üyesi olarak 2016-2018 yılları arasında görev yaptı. 

2020 yılından itibaren Unesco Türkiye Milli Komisyonu İletişim İhtisas Komisyonu üyesi ve TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ekim 2020 tarihinden bu yana European Cooperation in Science and Technology COST CA19143 - Global Digital Human Rights Network'de Türkiye MC'sisi olarak çalışmaya başladı.

Çalışma alanlarını iletişim kuramları, iletişim sosyolojisi, eleştirel medya okuryazarlığı ile yeni iletişim teknolojileri/yeni medya oluşturmaktadır. Yayınlanmış bazı çalışmaları arasında İnternet, Toplum, Kültür (B.Kılıçbay ile birlikte der.) (2005); “Kültürlerarası İletişim Çalışmalarının Türkiye Haritası” Kültür ve İletişim (2006); Zaman ve Uzam İçinde Haydarpaşa Garı: Görsel ve Sözlü Tanıklık (2007) (İ.Kocabıyık ve G.Çulha ile birlikte); Yeni Medya Çalışmaları (der.) (2007); Eleştirel Medya Okuryazarlığı (Mine Gencel-Bek ile birlikte) (2007); Kültür Endüstrisi Olarak Dijital Oyun (Günseli Bayraktutan-Sütcü ile birlikte) (2008); Dijital Oyun Rehberi:Oyun Tasarımı, Oyuncu ve Türler (Günseli Bayraktutan-Sütcü ve Işık Barış Fidaner ile birlikte derleme) (2009); Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: Görülüyorum Öyleyse Varım! (2009, A.Toprak, A.Yıldırım, E.Aygül, S.Börekçi ve T.Çomu ile birlikte) Yeni Medyada Nefret Söylemi (2010); STÖ'ler için Bilişim Rehberi (2011) (K.Löker ile birlikte); Türkiye'de Dijital Gözetim (2012) (ortak kitap); Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik (G.Bayraktutan ile) (2013); Siyasetin Yeni Hali: Vaka-i Sosyal Medya (Doğu, Özçetin, Bayraktutan, Binak, Çomu, İslamoğlu, Telli-Aydemir) (2014); Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri (Der.) (2014, 2015, 2018) ; Kültürel Diplomasi ve Kore Dalgası "Hallyu" (2019) ve Asya'da Popüler Kültür ve Medya (Der.) (2020) sayılabilir. Folklor/Edebiyat Dergisinin Yeni Medya Çalışmaları özel sayısının tema editörüdür (Sayı 83, 2015); Moment Dergi'nin Yaratıcı Endüstriler ve Yaratıcı Emek konulu özel sayısında tema editörlerindendir 2018, 5(2). 

Halen veri etiği, yeni medya okuryazarlığı, yaratıcı endüstriler ve kültür politikaları üzerine çalışmalarına devam etmektedir. www.yenimedya.wordpress.com ve www.dijitaloyunkulturu.wordpress.com  bloglarının yazarıdır.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7458-5203