Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Haberler

Türkiye'de neden yeni medya okuryazarlığı politikası gerekli?

29 Kasım 2014

"Türkiye'de neden yeni medya okuryazarlığı politikası gerekli?" başlıklı yazım Düşünenlerin Düşüncesi köşesinde 29 Kasım 2014 tarihinde Milliyet gaztesinde yayınlandı.
Link için bakınız: http://www.milliyet.com.tr/turkiye-de-neden-yeni-medya/gundem/ydetay/1976652/default.htm