Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Haberler

İçerde Dizisi Örneğinde İkinci Ekran olgusu...

11 Ekim 2018

Çetindağ, S.Ünal, ve M. Binark (2018). “Televizyon Endüstrisinde Yeni Yayıncılık EkoSistemi ve “İkinci Ekran” Olgusu: İçerde Dizisi Örneği”, Kolektif Zeka: Yeni Medya Perspektifinden Katkılar, Der. Oya Morva ve Erkan Saka. İstanbul: Kalkedon. 95-132.
ISBN 978-605-4979