Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Haberler

Strata'da makale

16 Mayıs 2021

 Binark, M., Arun, Ö., Özsoy, D., Kandemir, B., Şahinkaya, G. (2021). “Covid-19 Sürecinde Yaşlıların Medya Repertuvarı ve Enformasyon Gereksinimi”. Strata, Sayı 6, 147-166