Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Üyelikler

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Derneği
Alternatif Bilişim Derneği
Türk-Japon Üniversiteliler Derneği
Galatasaray Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi/Bilim Kurulu Üyeliği
Medya Okuryazarlığı Derneği
İletişim Araştırmaları Derneği
Association for Cultural Studies

Veri Okuryazarlığı Derneği

The International Association for Media and Communication Research - IAMCR