Hakkında

Tanıtım

2005 yılında kurulan Fakültemiz, kurulduğu yıldan itibaren bir araştırma üniversitesinin bileşeni olmak anlayışıyla yapılanmış ve eğitim-öğretim hedefini, lisansüstü düzeyde yetkinleşmek olarak belirlemiştir.

Fakültemizde İletişim Bilimleri, Kültürel Çalışmalar ve Medya, Radyo, Televizyon ve Sinema, Sağlık İletişimi olmak üzere dört yüksek lisans programımız ve İletişim Bilimleri doktora programımız mevcuttur. Fakültemizde 2018 yılında ise İletişim Bilimleri Lisans Programı açılmıştır.

Lisansüstü eğitim faaliyetlerinin yanı sıra fakültemiz, düzenli olarak gerçekleştirilen Belgesel Günleri, İletişim Bilimciler İletişimi Konuşuyor buluşmaları ve Kolokyumlarla üniversitenin geneline açık, iletişim alanı ile bağ kuran faaliyetlere de ev sahipliği yapmaktadır.

Fakültemiz, yayın hayatına 2014 yılında başlayan uluslararası hakemli elektronik yayını, Moment Dergi: Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi ile akademinin gündemindeki meselelere dair düşünsel bir zemin sunarak yeni tartışmalara yön vermektedir.

Lisans programı, yükseköğrenimin ilk ve en önemli adımını oluşturmaktadır. Bu ilk adımda, iletişim alanına yönelik salt mesleki eğitim pratiğinden çok öğrencilerimizin bilimsel eğitimin gereklerine uygun olarak; düşünen, araştıran, sorgulayan, eleştiren, yaratıcı, üretken, bilgisine ve kendine güvenen insanlar olarak mezun olmaları hedeflenmektedir.

Misyon ve Vizyon

Fakültemizde iletişim bilimleri lisans programında eğitimine başlayacak genç arkadaşlarımızın, aklı ve vicdanı özgür medya mensupları olacaklarına, evrensel etik değerleri kendilerine rehber edineceklerine, insan haklarını savunarak, hak temelli içerikler üreteceklerine, fakültemizdeki öğretim üye ve elemanlarımızla gerek ders içi gerekse ders dışı tartışmalar ve uygulamalarla, medya ve yeni medya alanına eleştirel bir bakışla donanarak, mezun olduklarında medya ve kültür endüstrisi alanlarına yaratıcı, eşitlikçi, hakkaniyetli, eleştirel ve çok sesli bir bakış kazandıracaklarına inanıyorum. Fakültemize ve bu pedagojik birlikteliğe hoş geldiniz...

Tarihçe

2005

Fakültemiz 05.08.2005 tarih ve 2005/9161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurularak araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

2006

İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı

22.03.2006 tarihli ve 2006-30 sayılı Senato Kararı ile Açılma teklifi YÖK'e sunulmuş ve kurulmasına karar verilmiştir.

2012

İletişim Bilimleri Doktora Programı

07.09.2012 tarih ve 4271 sayılı Sosyal Bilimler Enst. Yazısı: 04.07.2012 tarih ve 2012-222 sayılı Senato Kararı ile Enstitüler tarafından lisansüstü program açılması ile ilgili teklifler 09.08.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve bu programın açılmasının uygun olduğu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15.08.2012 tarih ve 36207-5228 sayılı yazısı ile karara bağlanmıştır.

2013

Kültürel Çalışmalar ve Medya Yüksek Lisans Programı

02.10.2013 tarih ve 4654 sayılı Sosyal Bilimler Enst. Yazısı: 31.07.2013 tarih ve 2013-272 sayılı Senato Kararı ile Enstitüler tarafından lisansüstü program açılması ile ilgili teklifler 12.09.2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve bu programın açılmasının uygun olduğu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23.09.2013 tarih ve 51323-7134 sayılı yazısı ile karara bağlanmıştır.


2018-2019 Eğitim-Öğretim yılına kadar iki yüksek lisans ve bir doktora programıyla eğitim vermeye devam etmiştir.


2018

İletişim Bilimleri Lisans Programı

Üniversitemizin Senatosu'nun 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminden itibaren lisans programının açılması ile ilgili 25.07.2018 tarihli ve 2018/307 sayılı kararı Yüksek Öğretim Kurulunun görüşüne sunulmuş ve Fakültemiz 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminde lisans eğitimine 62 öğrencisiyle başlamıştır.

2021

Radyo, Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Programı

Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı bünyesinde açılan Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans programı, ilk öğrencilerini 2021 - 2022 Güz Döneminde kabul etmiştir.

Stratejik Plan

Öz Değerlendirme Ziyareti Sunumu

Yazdırılabilir Sürüm »