Öğretim Üyeleri

Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Sinema Anabilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Sinema ABD
Radyo, TV ve Sinema Bölümü
Radyo ve Televizyon ABD
Dekan Yardımcısı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü