Toplum ve İletişim

Sosyoloji, felsefe, siyaset bilimi ve genel olarak sosyal teorinin kuramsal tartışmalarından, epistemolojik ve metodolojik birikimlerinden yararlanarak bu anabilim dalı, toplumsal olanın disiplinlerarası eleştirisini amaç edinir. Siyasal iletişim, iletişim sosyolojisi, iletişim hukuku gibi çalışma alanlarında demokrasi, siyasal - toplumsal iktidar ilişkileri ve iletişim, kamu - kamuoyu - kamusal alan ve medya, özel alan- kamusal alan ayrımı, sivil toplum ve medya, siyasal temsil ve kimlik, toplumsal cinsiyet, retorik, fikri haklar vb. konularda araştırmalar yürütür. Feminist teori, queer kuramları, kültürel sosyoloji, gündelik hayat sosyolojisi, eleştirel teori, iletişimin ekonomi politiği, edebiyat kuramları, iletişim felsefesi gibi geniş bir çerçeveye yayılan kapsamı ile sosyal bilimlerin disiplinlerarası ilgi alanına yeni tartışmalar ve araştırmalarla katkıda bulunur. Eleştirel bakış açısını, sanat ve görsel medyaya ilişkin sorgulamalarla bir araya getirerek gündelik yaşamın her alanında ve anında var olan iletişimin farklı pratik alanlarına ilişkin çalışmalar yapar.