Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Türkiye, Pakistan ve Etiyopya'da Twitter Ortamında 2. Kuşak ve Yol Forumu (2019): Kanaat Teknisyenlerinin Sosyal Ağ ve Söylem Analizi Araştırma Grubu, Aralık 2019

Projeden ikinci yayın

Gidreta, A. D. , Binark, M. , Özsu, G. , Zain, A. (2022). "Trusts and Doubts in Africa Over Belt and Road Initiative: A Thematic Content Analysis of Opinions in Ethiopian Twittersphere", Etkileşim 5(9): 12-35 https://dergipark.org.tr/tr/pub/usuifade/issue/69518/1073636
E-ISSN: 2636-8242