Arş. Gör. Ertan Ağaoğlu
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Radyo Televizyon ve Sinema ABD
HÜ İletişim Fakültesi 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Özgeçmiş

Eğitim

Yüksek Lisans

2018-devam ediyor Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Anabilim Dalı.

Ön Lisans
2016-2019 Anadolu Üniversitesi, Marka İletişimi.

Lisans
2011-2016 Hacettepe Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı.

Yabancı Diller

İngilizce (İleri)

Akademik Çalışmalar

Kitap Bölümleri
Ağaoğlu, E., Önen, N. ve Tokatlı, P., (2020) “Yaşlıların Dijital Teknoloji Eğitimleriyle İlişkilenme Biçimleri: Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılar ve Gençler Bilgi Erişim Merkezi Örneği”, Dijital Kültür, Dijital Eşitsizlik ve Yaşlanma. Der. Yeliz Özdemir ve Mehmet Fiğan,
Ankara: Alternatif Bilişim Derneği.


Ağaoğlu, E. (2021) “COVID-19 Salgını Sürecinde Eğitim Alanında Dijital Eşitsizlikler” Pandemi Günlerinde Medya ve Yeni Medya. (Hazırlık Aşamasında)

Kitap, Sergi Eleştirileri/Değerlendirmeleri

Ağaoğlu, E. (2018) Etkileşim Ritüelleri: Yüzyüze İletişim Üzerine Denemeler, Kitap Değerlendirmesi. Folklor/Edebiyat Dergisi. 24/94, 2018/2.

Ağaoğlu, E., & Ten Haaf (2019), L. Digital Captivity. folklor/Edebiyat, 26(101), 237-239.

Bildiriler
Ağaoğlu, E. (2021) “İfşa Toplulukları: Görüntü Temelli Cinsel Şiddetin Kollektif Görünümü”. UFUK ÜNİVERSİTESİ BİRİNCİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ “21. Yüzyılda Ekonomi, Siyaset ve Çevre Boyutlarıyla Dünya”


Ağaoğlu E, Önen, N. ve Tokatlı, P. (2019) Yaşlı Bireylerin Teknoloji ile İlişkilerine Bourdieu'cu Bir Yaklaşım: Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi Erişim Merkezi Örneği. VI. Ulusal Yeni Medya Kongresi, Ekim,

Ağaoğlu, E., Önen, N., Tokatlı, P. (2019) Yaşlı Bireylerin Teknoloji Eğitimlerine Katılma Motivasyonları: Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi Erişim Merkezi Vaka Çalışması. III. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi,

Ağaoğlu, E. (2019) Çevrimiçi ve Çevrimdışının Kesişimi: Knight Online Oyuncuları Örneği. 8. Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi.

Çeviri Editörlüğü

Özdemir, Y. ve Fiğan, M. Dijital Kültür, Dijital Eşitsizlik ve Yaşlanma. Ankara: Alternatif Bilişim Derneği. E ISBN: 978-605-80007-2-8.

Çeviriler/Redaksyon

Hargittai, E. (2020) (Çevirmen: Ertan Ağaoğlu). İkinci Seviye Dijital Bölünme Bireylerin Çevrimiçi Becerilerindeki Farklılıklar Eszter Hargittai. Dijital Kültür, Dijital Eşitsizlik ve Yaşlanma. Der. Yeliz Özdemir ve Mehmet Fiğan, Ankara: Alternatif Bilişim Derneği.

Olson T., Viscovi, D. (2020) (Çevirmen: Ertan Ağaoğlu, Erhan Ağaoğlu);Yaşlı Kullanıcılar İçin Arabulucu Uzmanlar: Onlar Kim ve Ne Yaparlar? Dijital Kültür, Dijital Eşitsizlik ve Yaşlanma. Der. Yeliz Özdemir ve Mehmet Fiğan, Ankara: Alternatif Bilişim Derneği.

Hoyng, R. (2020). (Çevirmen: Umut Yener Kaya. Redaksiyon: Ertan Ağaoğlu) Başka Araçlarla Siyaset: Hong Kong'da Post-Dijital Oyun. Der M. Binark Asyada Popüler Kültür ve Medya içinde.

Ders Asistanlıkları

 İLE 207 - Toplumsal Cinsiyet ve Medya (2019-2020/2020-2021 GÜZ)
İLT 643 - Medya Politikaları (2019-2020 GÜZ)
İLT 648 - Yeni Medya Çalışmalarına Giriş (2019-2020/2020-2021 BAHAR)
KLM 648 - Dijital Analtılar (2019-2020/2020-2021 BAHAR) 

Fakülte Görevleri

Fakülte Koordinatörlükleri
UNİ 101 Ders Koordinatörlüğü, Lise Tanıtımları Ekibi (Üye)
Kampüsanat Fakülte Koordinatörlüğü (Üye)
Sosyal Medya Koordinatörlüğü (Üye)
Fakülte İletişim Koordinatörlüğü (Üye)

Çalışma Grupları ve Komisyonlar
Akreditasyon Çalışma Grubu (İLEDAK, Üye)
Öz Değerlendirme Çalışma Grubu (ÖRDİK, Üye)

Lisans Öğrencilerine Yönelik Etkinlik ve Projeler
COVID-19 Dönemi Webinarların Organizasyonu (Yürütücü)
Sineblog (Öğrenci Koordinatörü, İngilizce Dil Editörü)
Feminist Mevzular (Editör)

Diğer Görevler
Kültürel Çalışmalar ve Medya Lisansüstü Giriş Sınavı Mülakatları (Görevli)
2020 Rektörlük Bilgilendirme ve Bölüm Ziyareti (Asistan)
2020 Lisans Öğrencileri Tanışma Toplantıları (Organizatör)